Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đổi mới công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thanh tra giáo dục có vị trí quan trọng trong việc đảm bảo nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục của toàn ngành. Thời gian qua, Thanh tra giáo dục có nhiều đổi mới theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 04/12/2013 hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Hoạt động thanh tra giáo dục đã chuyển mạnh từ thanh tra nặng về chuyên môn sang thanh tra quản lý nhằm tác động vào cả hệ thống. 

Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Ngày 20/12/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An: Trọng tâm công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017

 Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và tình hình thực tiễn của ngành, ngày 7/9/2016 Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An đã ban hành hướng dẫn 1729/SGD&ĐT-TTr về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục & Đào tạo Nghệ An.

Công tác thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Ngày 27  tháng 5  năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công văn số 2483 /BGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Công văn yêu cầu các đoàn thanh tra, kiểm tra thi phải tuân theo quy định pháp luật; không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng thi, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi; mọi vi phạm quy chế thi đều bị xử lý theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi phải đảm bảo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi. Những người có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) dự thi tại Hội đồng thi trong năm tổ chức Kỳ thi không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại Hội đồng thi đó.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra giáo dục năm 2015

Thực hiện chương trình công tác tháng 12 năm 2015, từ ngày 22-23/12/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra giáo dục tại địa điểm Thị xã Cửa Lò. Tham gia Hội nghị tập huấn có gần 340 đại biểu gồm: Lãnh đạo, Chuyên viên Thanh tra Sở; đại diện chuyên viên các Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các cấp học, bậc học trực thuộc Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã.

Hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, sáng nay, ngày 17/12/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo trực tuyến đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 về công tác thanh tra

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, ngày 17/9/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 về công tác thanh tra, kiểm tra. Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; ông Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở; ông Lưu Đức Thuyên - Phó Giám đốc Sở; Đại diện Thường trực Công đoàn Giáo dục Nghệ An; đại diện lãnh đạo các phòng, ban Sở; lãnh đạo, Chuyên viên Thanh tra Sở; Trưởng phòng, Chuyên viên phụ trách thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra năm học 2015 - 2016

Thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2015, ngày 16/9/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra năm học 2015-2016. Tham gia Hội nghị tập huấn có gần 150 đại biểu gồm: Lãnh đạo, Chuyên viên Thanh tra Sở; Trưởng phòng, Chuyên viên phụ trách thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Yêu cầu và định hướng hoàn thiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành ở Việt Nam hiện nay

Việc xác định đúng đắn yêu cầu và định hướng hoàn thiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành sẽ là cơ sở, “kim chỉ nam” cho việc ban hành, sửa đổi, bổ sung thay thế các quy định pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Các yếu tố tác động đến hoạt động thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

Thanh tra xây dựng là hoạt động thanh tra chuyên ngành, mang những đặc điểm riêng. Trên thực tế hoạt động này hiện nay diễn ra đã bị chi phối, tác động bởi rất nhiều các yếu tố theo các chiều hướng khác nhau có cả tích cực, cũng như tiêu cực và chúng đều là những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động thanh tra xây dựng có chất lượng hay không. Dưới đây là một số đánh giá phân tích yếu tố tác động theo cả hai xu hướng để thể thấy được chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng hiện nay đang thực hiện trên thực tiễn.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu