Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hướng dẫn trọng tâm thực hiện Đề án 1-1133 năm 2016

Thực hiện Văn bản số 1702/UBND-KT ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, liên quan triển khai thực hiện Đề án 1-1133 năm 2016 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 3832/TTCP-PC ngày 23/12/2015.

Về việc báo cáo kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2015

Thực hiện Văn bản số 3344/UBND-TH ngày 28/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân công chuẩn bị nội dung, tài liệu trình phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6/2015, trong đó giao cho Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Sở Nội vụ Nghệ An ban hành Hướng dẫn Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 04/5/2015, Sở Nội vụ Nghệ An ban hành Hướng dẫn số 607/HD-SNV v/v Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

KH Thanh tra chuyên đề: Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc, Thanh tra các Sở và Thủ trưởng các CQ có chức năng thanh tra chuyên ngành trực thuộc các Sở trong việc thực hiện các QĐPL về thanh tra

Ngày 01/4/2015, Thanh tra tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 01/KH.TTR về Thanh tra chuyên đề: Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc, Thanh tra các Sở và Thủ trưởng các cơ quan có chức năng thanh tra chuyên ngành trực thuộc các Sở trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

V/v quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp MST NPT

Ngày 11/3/2015, Cục Thuế Nghệ An ban hành Công văn số 375/CT-TNCN v/v quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp MST NPT.

V/v xin ý kiến xác nhận sáng kiến được áp dụng

Căn cứ Nghị định số 157/2027/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ công vụ; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo định kỳ

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ phục vụ các kỳ họp của Chính phủ, của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản bản số 462/TTR-VP ngày 02/8/2013 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong ngành Thanh tra. Tuy nhiên , thời gian qua, một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc quy định trên như: Báo cáo chậm thời gian; báo cáo không đúng với đề cương biểu mẫu quy định; báo cáo không thống nhất giữa báo cáo lời và biểu mẫu kèm theo,…gây khó khăn cho việc tổng hợp báo cáo chung toàn tỉnh. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An ban hành Công văn v/v thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 27/02/2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 567/BHXH-PT v/v thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

V/v đánh giá chính sách bảo vệ người tố cáo

Thực hiện Văn bản số 295/TTCP-C.IV ngày 03/02/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc tiến hành đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo.

V/v nắm tình hình, báo cáo vi phạm trong sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Ất Mùi 2015

Thực hiện Văn bản số 246/TTCP-C.IV ngày 27/01/2015 của Thanh tra Chính phủ về chỉ đạo, theo dõi, nắm bắt tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí; tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán.

 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu