Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2) của Thanh tra Chính phủ
Tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2) của Thanh tra Chính phủ.
Tải tài liệu tại đây
Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương

Ngày 08/9/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 2575/QĐ-TTCP Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Ngày 10/9/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2015/TT-TTCP Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Bộ Tài chính ban hành Văn bản v/v hướng dẫn mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng

Ngày 27/7/2015, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 10254/BTC-ĐT v/v hướng dẫn mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Văn bản v/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT

Ngày 11/8/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Văn bản số 2949/BHXH-BT v/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT.

Thông tư liên tịch Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước

Ngày 12/5/2015, Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước.

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

Ngày 16/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Chính phủ ban hành Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Ngày 12/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 620/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

Ngày 20/5/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2015/TT-TTCP Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra".

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu