Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Sự phát triển của chế định pháp lý về quyền trong hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử

Nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, có thể thấy quyền thanh tra đã có những sự thay đổi căn bản qua các thời kỳ lịch sử của ngành.

Một số vấn đề trong thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của Chính phủ. Trong đó có Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN.

Đánh giá các quy định pháp luật về quyền trong hoạt động thanh tra

Sự ra đời của Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản liên quan đã tạo khung pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra nói chung và việc thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra nói riêng.

Bàn về việc đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra

Kể từ ngày 23/11/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt tiền thân của các cơ quan Thanh tra Nhà nước, đến nay ngành thanh tra đã có 73 năm hình thành, phát triển và đã trở thành hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Cũng trong thời gian ấy, nhất là những năm gần đây, chúng ta đã nhiều lần nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật để đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật XLVPHC qua thực tiễn công tác thanh tra và đề xuất hoàn thiện

Luật Xử lý (XL) vi phạm hành chính (VPHC) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần đảm bảo kỷ cương hành chính; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Từ thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, chúng tôi phát hiện một số bất cập của pháp luật về XLVPHC, cụ thể như sau:

Vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan Thanh tra Nhà nước – Thực trạng và kiến nghị

Pháp luật đã có những quy định rất cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của các cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan thanh tra, tuy nhiên, qua hoạt động thực tiễn thấy rằng, cũng còn có những điểm hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Bước đầu nhận diện một số bất cập của Luật Thanh tra năm 2010 và hướng hoàn thiện thời gian tới

Luật Thanh tra năm 2010 có hiệu lực là dấu mốc quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy quá trình đổi mới về tổ chức và hoạt động thanh tra. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, Luật Thanh tra cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung toàn diện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Nhận diện về thanh tra chuyên ngành – qua thực tiễn ngành Giao thông vận tải

Nghiên cứu về nguồn gốc, bản chất của thanh tra cho thấy, thanh tra nói chung, thanh tra chuyên ngành nói riêng có biểu hiện rất đa dạng, phong phú, có nhiều cách hiểu, tiếp cận khác nhau. Từ thực tiễn nghiên cứu thấy rằng, không phải khi nào cũng dễ dàng nhận diện một cách rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về thanh tra chuyên ngành với tư cách là một chế định pháp lý trong hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay.

Địa phương đi đầu trong công tác thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ. Cách làm này không những nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mà còn nâng cao trách nhiệm, nghiệp vụ, kinh nghiệm cho từng cán bộ, công chức; góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nói chung và trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng.

Xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Qua thanh tra, kiểm tra việc kê khai và quyết toán thuế của các doanh nghiệp cho thấy: các cơ quan quản lý nhà nước thường công nhận các khoản chi phí lãi vay là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện: lãi vay của khoản vay là để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản vay thực tế phát sinh và có đầy đủ chứng từ hợp lý theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, đi sâu kiểm tra hồ sơ vụ việc cụ thể, quy định của pháp luật hiện hành về thuế thì một số trường hợp chi phí lãi vay đảm bảo các điều kiện nêu trên vẫn không được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể các trường hợp sau:

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu