Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước

Công tác tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) trong thời gian gần đây mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song cũng bộc lộ những hạn chế dẫn đến tình trạng nhiều vụ việc công dân đã khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương. Do vậy, cần có những giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cơ quan HCNN, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Một số kinh nghiệm của Ban Tiếp công dân Trung ương về công tác phối hợp trong xử lý các vụ việc đông người phức tạp

Trong thời gian qua, các địa phương đã có nhiều nỗ lực giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài còn nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng công dân khiếu kiện tụ tập đông người kéo đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trụ sở các cơ quan Trung ương có xu hướng gia tăng. Trong đó, một số đoàn đông người và công dân khiếu kiện chây ỳ mang theo băng rôn, khẩu hiệu và có hành vi manh động.

Thực trạng thực hiện pháp luật về tiếp công dân và kiến nghị, đề xuất

Qua 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân, nhận thức đúng đắn về trách nhiệm đối với công tác này, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã luôn quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả, từ đó đưa công tác tiếp công dân đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân bộc lộ không ít hạn chế, khó khăn và vướng mắc…

Những nội dung chính của Luật Tiếp công dân

Luật Tiếp công dân gồm 9 chương với 36 điều, được coi là đạo luật điều chỉnh đầy đủ nhất về tổ chức và hoạt động tiếp công dân, sẽ có hiệu lực kể từ 1/7/2014.

Công bố Luật Tiếp công dân: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân

Ngày 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh, vừa được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Trong đó, Luật Đất đai, Luật Tiếp công dân là những đạo luật có tác động sâu rộng đến ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân

Trong thời gian qua, ngành Thanh tra đã tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, có nhiều vụ việc khiếu nại đã được các cấp, các ngành giải quyết đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hợp lý, hợp tình nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công dân còn nhiều hạn chế.

Cần bổ sung chế tài xử lý người đứng đầu khi không thực hiện hết trách nhiệm

Ngày 11/6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tiếp công dân. Các vấn đề về phạm vi điều chỉnh, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tiếp công dân; trụ sở tiếp công dân; hoạt động tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị... là những nội dung thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi tiếp công dân phải gắn với giải quyết vụ việc

Quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi tiếp công dân phải gắn với việc giải quyết vụ việc, phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân là một trong những nội dung quan trọng được quy định trong dự thảo Luật Tiếp công dân do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày vào sáng nay 29/5, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII.

Khẳng định tiếp công dân là của cả hệ thống chính trị

Sáng 19/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Luật Tiếp công dân. Theo đó, các đại biểu đã nghe cơ quan soạn thảo (Thanh tra Chính phủ) giải trình nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật; trách nhiệm, thẩm quyền tiếp công dân; và việc xây dựng hệ thống trụ sở tiếp công dân theo 3 cấp hành chính.

Cấm lợi dụng quyền KN, TC để gây rối trật tự công cộng

Đó là một trong những quy định tại Dự thảo Luật Tiếp công dân (TCD) mà theo kế hoạch, hôm nay (19/3), thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu