Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đánh giá chính sách trong Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, có nhiều cách tiếp cận khác nhau khi định nghĩa khái niệm chính sách công. Nếu như các quan niệm quốc tế tập trung theo hướng chính sách là sự lựa chọn, là quyết định, là hành động phản ứng của chính quyền trước các sự kiện, mối quan hệ xã hội thì các quan niệm ở Việt Nam lại thường bổ sung thêm khía cạnh thực hiện đường lối chính trị, mục tiêu của Đảng cầm quyền. Tuy có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về chính sách công, song chúng đều hàm chứa những nét đặc thù thể hiện bản chất của chính sách công, đó là: Chủ thể ban hành chính sách công là Nhà nước.

Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có khá nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý nhất là những quy định liên quan đến kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực nhà nước, chiếm đến ¼ số điều (24/96) của đạo luật này.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác PCTN

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực. Đạt được kết quả này là sự tổng hợp của nhiều nguyên nhân, và vai trò tất yếu phải kể đến đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với cơ quan Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác PCTN ở Việt Nam hiện nay.

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là vấn đề hệ trọng của quốc gia, đảm bảo sự tồn vong của chế độ. Nhận thức được điều này, ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” (Quy định 205). Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi tính cấp thiết của nó mà còn là kỳ vọng về một giải pháp hữu hiệu, một chế tài đủ mạnh nhằm ngăn chặn sự tha hóa, tham nhũng quyền lực trong công tác cán bộ.

Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) là việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp, chế tài nghiêm khắc để xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về PCTN. Các nội dung này được quy định ngay trong Luật PCTN năm 2018 và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Nguyên nhân và hình thức của hành vi tham nhũng

Tham nhũng là hiện tượng kinh tế - xã hội gắn liền với sự ra đời và phát triển của bộ máy Nhà nước. Các quốc gia có các điều kiện về xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế khác nhau quan niệm về tham nhũng cũng khác nhau. Ở mỗi giai đoạn phát triển của từng quốc gia, khái niệm tham nhũng cũng đưa ra tương ứng theo từng thời kỳ. Do đó, khó có thể có một khái niệm chung nhất về tham nhũng cho mọi quốc gia, mọi chế độ chính trị, tham nhũng cũng không phải là một khái niệm bất biến xuyên qua các thời kỳ phát triển đối với từng quốc gia, khu vực.

Tham nhũng vặt và chống tham nhũng vặt hiện nay

Tham nhũng tại Việt Nam luôn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Tham nhũng len lỏi vào mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực. Nếu như ở nhiều quốc gia, tham nhũng thường chỉ tập trung vào những nhân vật có quyền lực lớn, với lượng tiền khổng lồ và hệ quả là sự sụp đổ của cả một chính phủ thì ở Việt Nam và một số nước đang phát triển, tham nhũng, dù không lớn nhưng lại có tính chất tràn lan, đem đến những hệ lụy khôn lường.

Mối quan hệ giữa liêm chính với phòng, chống tham nhũng trong quản trị nhà nước

Liêm chính trong quản trị nhà nước là việc tuân thủ các quy tắc/ giá trị đạo đức và các quy định pháp luật nhằm mang lại lợi ích công của các cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền thực thi quyền lực nhà nước. Liêm chính trong quản trị nhà nước bao gồm những giá trị then chốt như: Sự nguyên vẹn (sự nhất quán trong cả phạm vi cá nhân), sự liêm khiết (không xung đột lợi ích) và công lý/ công bằng (tuân thủ các quy tắc, quy định nghề nghiệp).

Một số vấn đề về liêm chính trong hoạt động công vụ

Ở Việt Nam, xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp thiết, đặc biệt khi nó được đặt trong bối cảnh nền công vụ ở Việt Nam với những mảng tối về tham nhũng vẫn chưa có dấu hiệu sáng sủa hơn sau rất nhiều nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị. Việc xây dựng và thực hiện liêm chính được tiếp cận như một giải pháp mang tính chủ động hơn, tạo dựng nền tảng đạo đức công vụ chắc chắn hơn như thể xây dựng một hệ thống miễn dịch cho nền công vụ trước sức tàn phá âm thầm nhưng gây ra tác hại rất lớn của tham nhũng.

Nghệ An: Xác định nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý là những giải pháp UBND tỉnh Nghệ An xác định, nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, trong giải quyết công việc củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu