Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng

Mặc dù được thể hiện theo những cách khác nhau, song tham nhũng được hiểu khá thống nhất trong văn hoá pháp lý ở các nước trên thế giới là việc lợi dụng vị trí, quyền hạn, thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm trục lợi cá nhân, hay nói một cách khác, tham nhũng là việc sử dụng hoặc chiếm đoạt bất hợp pháp công quyền hay nguồn lực tập thể. Khi nghiên cứu về những dấu hiệu đặc trưng của tham nhũng chúng ta thấy rằng yếu tố quyền lực và lợi ích kinh tế là những dấu hiệu đặc trưng, cơ bản của hành vi tham nhũng.

Nguyên nhân phát sinh tham nhũng và yêu cầu cải cách hành chính vì mục tiêu chống tham nhũng

Thực tiễn đã chứng minh cải cách hành chính (CCHC) và phòng, chống tham nhũng là hai vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau, tác động qua lại và mang tính biện chứng. CCHC có vai trò hoàn thiện bộ máy và làm cho hoạt động của các cơ quan hành chính công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực trong phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng. Đồng thời, chống tham nhũng sẽ giúp nền hành chính trong sạch, vững mạnh, nâng cao tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động và hạn chế cơ hội tham nhũng từ cán bộ, công chức, viên chức.

Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn - Biện pháp quan trọng nhằm phòng, chống tham nhũng

Minh bạch tài sản, thu nhập được coi là một trong những biện pháp căn bản nhằm phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở nhiều nước trên thế giới. Và, một trong những cơ sở quan trọng cho việc minh bạch hóa tài sản, thu nhập là kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đây là biện pháp tốt để phát hiện ra những dấu hiệu của tham nhũng, ngăn chặn dịch chuyển của dòng tiền và tài sản bất hợp pháp góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Kiểm soát tài sản, thu nhập: Thực trạng quy định và kiến nghị, đề xuất

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện hành, “minh bạch tài sản, thu nhập” đang được hiểu là việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và khi cần thiết được xác minh, kết luận. Đây là một trong các chế định về phòng ngừa tham nhũng được quy định trong Luật PCTN năm 2005 và được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN năm 2012.

Một số vấn đề về bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng

Hiện nay, các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo nói chung và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng nói riêng về cơ bản đã thuận lợi cho việc thực hiện, các biện pháp bảo vệ được đánh giá là tương đối toàn diện; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định khá cụ thể… Tuy nhiên, cũng xuất hiện không ít những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bàn về kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn trong Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi

Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng đang được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến để Chính phủ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp sau. Trong đó, vấn đề có nhiều tranh luận nhất có lẽ chính là việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và thu hồi lại những tài sản bị chiếm đoạt do hành vi tham nhũng. Đây có thể coi là khâu yếu nhất trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Nâng cao hiệu quả bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng

Áp dụng các biện pháp cụ thể bảo vệ người tố cáo (TC); bảo đảm về vật chất cho công tác bảo vệ, khen thưởng người TC hành vi tham nhũng; nâng cao trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, công chức trong bảo vệ, khen thưởng người TC hành vi tham nhũng; tăng cường giám sát việc giải quyết TC và bảo vệ, khen thưởng người TC hành vi tham nhũng hay các cơ quan chức năng cần có trách nhiệm chủ động hơn nữa trong việc tôn vinh người TC hành vi tham nhũng là những biện pháp được đưa ra tại Hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài khoa học “Bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng" của ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra.

Tác động của phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói riêng giữ vị trí quan trọng trong việc quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; giúp người dân tin tưởng, tự giác tuân thủ pháp luật, đồng thời sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; góp phần PCTN và các hành vi vi phạm pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung khái niệm và chủ thể của tham nhũng góp phần hoàn thiện các quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng

Tham nhũng là một vấn nạn chung của toàn cầu, không riêng một quốc gia nào. Nhận diện tham nhũng ở Việt Nam cho thấy, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường như hiện nay đã làm cho tham nhũng ngày càng phức tạp với muôn vẻ sắc thái, loại hình, mức độ, cũng như hậu quả. Trong khuôn khổ bài viết này nhằm đóng góp vào Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) hai nội dung đó là: Sửa đổi, bổ sung khái niệm và chủ thể của tham nhũng để góp phần hoàn thiện các quy định về phát hiện và xử lý tham nhũng hiện hành.

Góp phần hình thành “văn hóa từ chức” khi để xảy ra vi phạm về tham nhũng

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) với nhiều điểm đổi mới so với Luật hiện hành đang được kỳ vọng trở thành “khắc tinh” của tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu