Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tham nhũng vặt và chống tham nhũng vặt hiện nay

Tham nhũng tại Việt Nam luôn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Tham nhũng len lỏi vào mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực. Nếu như ở nhiều quốc gia, tham nhũng thường chỉ tập trung vào những nhân vật có quyền lực lớn, với lượng tiền khổng lồ và hệ quả là sự sụp đổ của cả một chính phủ thì ở Việt Nam và một số nước đang phát triển, tham nhũng, dù không lớn nhưng lại có tính chất tràn lan, đem đến những hệ lụy khôn lường.

Mối quan hệ giữa liêm chính với phòng, chống tham nhũng trong quản trị nhà nước

Liêm chính trong quản trị nhà nước là việc tuân thủ các quy tắc/ giá trị đạo đức và các quy định pháp luật nhằm mang lại lợi ích công của các cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền thực thi quyền lực nhà nước. Liêm chính trong quản trị nhà nước bao gồm những giá trị then chốt như: Sự nguyên vẹn (sự nhất quán trong cả phạm vi cá nhân), sự liêm khiết (không xung đột lợi ích) và công lý/ công bằng (tuân thủ các quy tắc, quy định nghề nghiệp).

Một số vấn đề về liêm chính trong hoạt động công vụ

Ở Việt Nam, xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp thiết, đặc biệt khi nó được đặt trong bối cảnh nền công vụ ở Việt Nam với những mảng tối về tham nhũng vẫn chưa có dấu hiệu sáng sủa hơn sau rất nhiều nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị. Việc xây dựng và thực hiện liêm chính được tiếp cận như một giải pháp mang tính chủ động hơn, tạo dựng nền tảng đạo đức công vụ chắc chắn hơn như thể xây dựng một hệ thống miễn dịch cho nền công vụ trước sức tàn phá âm thầm nhưng gây ra tác hại rất lớn của tham nhũng.

Nghệ An: Xác định nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý là những giải pháp UBND tỉnh Nghệ An xác định, nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, trong giải quyết công việc củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp.

Nhận diện “tham nhũng vặt” trong công tác đấu tranh PCTN ở Việt Nam hiện nay

Với 93,2% đại biểu tán thành, ngày 20/11/2018, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Luật PCTN 2018). Có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, Luật PCTN 2018 có khá nhiều điểm mới nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng

Mặc dù được thể hiện theo những cách khác nhau, song tham nhũng được hiểu khá thống nhất trong văn hoá pháp lý ở các nước trên thế giới là việc lợi dụng vị trí, quyền hạn, thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm trục lợi cá nhân, hay nói một cách khác, tham nhũng là việc sử dụng hoặc chiếm đoạt bất hợp pháp công quyền hay nguồn lực tập thể. Khi nghiên cứu về những dấu hiệu đặc trưng của tham nhũng chúng ta thấy rằng yếu tố quyền lực và lợi ích kinh tế là những dấu hiệu đặc trưng, cơ bản của hành vi tham nhũng.

Nguyên nhân phát sinh tham nhũng và yêu cầu cải cách hành chính vì mục tiêu chống tham nhũng

Thực tiễn đã chứng minh cải cách hành chính (CCHC) và phòng, chống tham nhũng là hai vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau, tác động qua lại và mang tính biện chứng. CCHC có vai trò hoàn thiện bộ máy và làm cho hoạt động của các cơ quan hành chính công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực trong phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng. Đồng thời, chống tham nhũng sẽ giúp nền hành chính trong sạch, vững mạnh, nâng cao tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động và hạn chế cơ hội tham nhũng từ cán bộ, công chức, viên chức.

Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn - Biện pháp quan trọng nhằm phòng, chống tham nhũng

Minh bạch tài sản, thu nhập được coi là một trong những biện pháp căn bản nhằm phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở nhiều nước trên thế giới. Và, một trong những cơ sở quan trọng cho việc minh bạch hóa tài sản, thu nhập là kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đây là biện pháp tốt để phát hiện ra những dấu hiệu của tham nhũng, ngăn chặn dịch chuyển của dòng tiền và tài sản bất hợp pháp góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Kiểm soát tài sản, thu nhập: Thực trạng quy định và kiến nghị, đề xuất

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện hành, “minh bạch tài sản, thu nhập” đang được hiểu là việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và khi cần thiết được xác minh, kết luận. Đây là một trong các chế định về phòng ngừa tham nhũng được quy định trong Luật PCTN năm 2005 và được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN năm 2012.

Một số vấn đề về bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng

Hiện nay, các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo nói chung và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng nói riêng về cơ bản đã thuận lợi cho việc thực hiện, các biện pháp bảo vệ được đánh giá là tương đối toàn diện; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định khá cụ thể… Tuy nhiên, cũng xuất hiện không ít những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu