Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Một số ý kiến để nâng cao chất lượng xác minh, giải quyết khiếu nại

Quyền khiếu nại, tố cáo được ghi nhận, là một trong các quyền cơ bản của công dân. Quyền khiếu nại, tố cáo có mối quan hệ chặt chẽ với các quyền cơ bản khác của công dân, bất kỳ sự vi phạm nào đối với quyền và nghĩa vụ của công dân cũng có thể dẫn tới khiếu nại, tố cáo. Đây là một quyền có tính chất chính trị và pháp lý của công dân, là một hình thức biểu hiện của dân chủ.

Đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính

Đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính là hoạt động giao tiếp bằng lời nói giữa người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại (hoặc đại diện hợp pháp), người bị khiếu nại (hoặc đại diện hợp pháp), cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nhằm làm rõ các thông tin, chứng cứ và tìm kiếm sự đồng thuận ở những vấn đề mà các chủ thể tham gia đối thoại có lợi ích mâu thuẫn với nhau, tiến tới chấm dứt khiếu nại.

Quyền khiếu nại của công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay

Quyền khiếu nại là một trong những quyền con người căn bản được Hiến pháp của hầu hết các nước trên thế giới quy định. Ở Việt Nam, khiếu nại được khẳng định là quyền chính trị cơ bản của công dân, được ghi nhận ngay từ bản Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và tiếp tục được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1980, 1992. Trong bản Hiến pháp năm 2013, quyền khiếu nại được khẳng định lại một lần nữa ở cấp độ bản chất hơn, sâu sắc hơn rằng đó là một trong những quyền cơ bản của con người mà Nhà nước và toàn xã hội có trách nhiệm phải bảo vệ.

Đánh giá cơ chế tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị

Hoạt động quản lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được tiến hành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không phải bao giờ hoạt động này cũng tuân thủ đúng quy định đã đề ra và đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chính vì vậy, tổ chức, cá nhân cần được Nhà nước tạo dựng những cơ chế để có thể phản ứng lại đối với các quyết định và hành vi của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Một số điểm mới về bảo vệ người tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018

Nếu như Hiến pháp năm 1992 chỉ đề cập đến nghĩa vụ tôn trọng quyền con người, quyền công dân (Điều 50) thì Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận cả ba nghĩa vụ cơ bản của Nhà nước, đó là tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân (Điều 3, Điều 14). Trong đó, nghĩa vụ bảo vệ đòi hỏi Nhà nước phải chủ động đưa ra những biện pháp ngăn chặn sự vi phạm của bên thứ ba và xây dựng cơ chế phòng ngừa, xử lý những hành vi vi phạm. Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, cũng đồng thời khắc phục hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 đã đưa ra những quy định cụ thể, chi tiết nhằm bảo vệ một cách khả thi, kịp thời, hiệu quả người tố cáo và người thân của người tố cáo.

Bàn về đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính

Đối thoại nhằm mục đích công khai, minh bạch hồ sơ vụ việc, tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giải quyết, làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại (KN), người bị KN, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về vụ việc giữa các bên và hướng giải quyết KN. Việc trao đổi, giải thích trực tiếp nhằm tạo ra sự thống nhất nhận thức quy định của pháp luật, đồng thuận giữa các bên trong phương án giải quyết vụ việc trên cơ sở tôn trọng thực tế khách quan, đảm bảo đúng chính sách, pháp luật, có tính khả thi và hướng đến kết thúc vụ việc tranh chấp giữa cơ quan hành chính và người dân trên thực tế.

Quyền tố cáo trong Luật Tố cáo năm 2018

Tố cáo là một trong những quyền của con người nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước những vấn đề bị vi phạm. Bản chất của quyền tố cáo là quyền tự vệ hợp pháp trước những hành vi vi phạm để tự bảo vệ mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của xã hội. Đó là quyền hiến định, quyền phản hồi, quyền dân chủ và hơn thế nữa, đó là quyền để bảo vệ quyền.

Một số điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 so với Luật Tố cáo năm 2011

Luật Tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 02 nhóm hành vi vi phạm pháp luật là tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Ngoài những nội dung chính nêu trên, Luật tố cáo năm 2018 còn quy định về nguyên tắc giải quyết tố cáo, áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo, các hành vi bị nghiêm cấm và điều khoản thi hành.

Hoàn thiện quy định về việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật

Hiện nay, việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại còn nhiều tồn tại, hạn chế. Có không ít vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưng không được tổ chức thực hiện, hoặc không được thi hành kịp thời, đầy đủ khiến công dân bất bình, tiếp tục khiếu nại, làm mất thời gian, công sức của công dân và các cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật còn chưa được chú trọng, thiếu sự nhất quán và tiếng nói chung giữa các cơ quan, ban, ngành, từ đó dẫn đến tình trạng có nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm, nhiều cấp giải quyết nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…

Bàn về tố cáo nặc danh và xử lý tố cáo nặc danh
Tố cáo nặc danh là một hiện tượng tồn tại khách quan nhưng việc xử lý loại tố cáo này luôn là vấn đề gây tranh luận, đặc biệt là mỗi khi thảo luận về các đạo luật liên quan đến tố cáo và giải quyết tố cáo.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu