Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Một số điểm mới về bảo vệ người tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018

Nếu như Hiến pháp năm 1992 chỉ đề cập đến nghĩa vụ tôn trọng quyền con người, quyền công dân (Điều 50) thì Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận cả ba nghĩa vụ cơ bản của Nhà nước, đó là tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân (Điều 3, Điều 14). Trong đó, nghĩa vụ bảo vệ đòi hỏi Nhà nước phải chủ động đưa ra những biện pháp ngăn chặn sự vi phạm của bên thứ ba và xây dựng cơ chế phòng ngừa, xử lý những hành vi vi phạm. Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, cũng đồng thời khắc phục hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 đã đưa ra những quy định cụ thể, chi tiết nhằm bảo vệ một cách khả thi, kịp thời, hiệu quả người tố cáo và người thân của người tố cáo.

Bàn về đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính

Đối thoại nhằm mục đích công khai, minh bạch hồ sơ vụ việc, tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giải quyết, làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại (KN), người bị KN, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về vụ việc giữa các bên và hướng giải quyết KN. Việc trao đổi, giải thích trực tiếp nhằm tạo ra sự thống nhất nhận thức quy định của pháp luật, đồng thuận giữa các bên trong phương án giải quyết vụ việc trên cơ sở tôn trọng thực tế khách quan, đảm bảo đúng chính sách, pháp luật, có tính khả thi và hướng đến kết thúc vụ việc tranh chấp giữa cơ quan hành chính và người dân trên thực tế.

Quyền tố cáo trong Luật Tố cáo năm 2018

Tố cáo là một trong những quyền của con người nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước những vấn đề bị vi phạm. Bản chất của quyền tố cáo là quyền tự vệ hợp pháp trước những hành vi vi phạm để tự bảo vệ mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của xã hội. Đó là quyền hiến định, quyền phản hồi, quyền dân chủ và hơn thế nữa, đó là quyền để bảo vệ quyền.

Một số điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 so với Luật Tố cáo năm 2011

Luật Tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 02 nhóm hành vi vi phạm pháp luật là tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Ngoài những nội dung chính nêu trên, Luật tố cáo năm 2018 còn quy định về nguyên tắc giải quyết tố cáo, áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo, các hành vi bị nghiêm cấm và điều khoản thi hành.

Hoàn thiện quy định về việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật

Hiện nay, việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại còn nhiều tồn tại, hạn chế. Có không ít vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưng không được tổ chức thực hiện, hoặc không được thi hành kịp thời, đầy đủ khiến công dân bất bình, tiếp tục khiếu nại, làm mất thời gian, công sức của công dân và các cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật còn chưa được chú trọng, thiếu sự nhất quán và tiếng nói chung giữa các cơ quan, ban, ngành, từ đó dẫn đến tình trạng có nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm, nhiều cấp giải quyết nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…

Bàn về tố cáo nặc danh và xử lý tố cáo nặc danh
Tố cáo nặc danh là một hiện tượng tồn tại khách quan nhưng việc xử lý loại tố cáo này luôn là vấn đề gây tranh luận, đặc biệt là mỗi khi thảo luận về các đạo luật liên quan đến tố cáo và giải quyết tố cáo.
Đa dạng hóa các hình thức giám sát, tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu

Giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) hành chính là việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong công tác giải quyết KNTC.

Khó khăn, vướng mắc và phương hướng nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính trong thời gian tới

Thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại hành chính đã có những bước chuyển biến tích cực, các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết kịp thời được số lượng lớn các đơn khiếu nại, cùng với đó, chất lượng giải quyết cũng được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại hành chính vẫn còn khá phức tạp và gay gắt, số lượng vụ việc khiếu nại hiện chưa có xu hướng giảm do vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác này về cả thể chế pháp luật cũng như quá trình tổ chức thực hiện.

Một số bất cập trong quy định pháp luật về xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại

Pháp luật hiện nay quy định việc xem xét lại quyết định hành chính (QĐHC), hành vi hành chính (HVHC) và quyết định kỷ luật (QĐKL) cán bộ, công chức bị khiếu nại là thủ tục bắt buộc trong quá trình giải quyết khiếu nại được quy định trong Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên thực tế, việc xem xét lại QĐHC, HVHC, QĐKL cán bộ, công chức bị khiếu nại đã góp phần hạn chế phát sinh nhiều khiếu nại trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần ổn định chính trị - xã hội. Trong hoạt động giải quyết khiếu nại, việc xem xét lại QĐHC, HVHC, QĐKL cán bộ, công chức bị khiếu nại là hoạt động thuộc thẩm quyền của người giải quyết khiếu nại, là hoạt động mang tính chủ động của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại về đất đai hiện nay

Vấn đề đất đai nói chung và thu hồi đất nói riêng đặc biệt là đất nông nghiệp đang và chắc chắn sẽ là những vấn đề phát sinh khiếu kiện gay gắt, khó giải quyết. Quá trình đô thị hóa đang và sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, sự gia tăng dân số ngày càng gây thêm áp lực lên quỹ đất hạn hẹp.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu