Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Điện thoại liên hệ (26/05/2011 03:52 PM)

Lãnh đạo


Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

Ông Vi Văn Sửu

 

Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh

 

02383841189

 

suuvv@tt.nghean.gov.vn

 

Ông Đinh Thanh Trí

 

 

P.Chánh Thanh tra tỉnh

 

02383561816

 

tridt@tt.nghean.gov.vn

 

Ông Phạm Hồng Sơn

 

 

P.Chánh Thanh tra tỉnh

 

02383566167

 

sonph@tt.nghean.gov.vn

 

Ông Lê Anh Sơn

 

 

P.Chánh Thanh tra tỉnh

 

02383847659

 

sonla@tt.nghean.gov.vn

 


Các phòng ban


               Họ và tên 

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

Ông Nguyễn Trường Sơn

 

  Chánh Văn phòng 

02383841183

   sonntr@tt.nghean.gov.vn 

 

Ông Nguyễn Tùng Sơn

 

 Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 

02383837542

   sonnt@tt.nghean.gov.vn 

 

Ông Hoàng Thanh Linh

 

 P. Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 

02383834802

 linhht@tt.nghean.gov.vn 

 

Ông Nguyễn Phương Thuần

 

 Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 

02383834801

 thuannp@tt.nghean.gov.vn 

 

Ông Nguyễn Trung Hiếu

 

 Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 

          02383843039

  hieunt@tt.nghean.gov.vn

 

Ông Cao Xuân Lâm 

 

 Trưởng phòng Nghiệp vụ 5 

02383842095

  lamcx@tt.nghean.gov.vn 
Bà Nguyễn Thị Hà   Phụ trách bộ phận "Một cửa - Tiếp công dân" 

02388602726

  hant@tt.nghean.gov.vn 

 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu