www.tt.nghean.gov.vn
 
Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND Huyện, Thành phố, Thị xã
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã UBND xã, phường, thị trấn
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND Huyện, Thành phố, Thị xã
Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh
Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND Huyện, Thành phố, Thị xã
Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã UBND xã, phường, thị trấn
Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
<<  <  1  2  >  >>