www.tt.nghean.gov.vn
 
Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã UBND cấp xã
Thủ tục Xử lý đơn tại cấp huyện UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã UBND cấp xã
Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
Thủ tục thực hiện giải trình Cơ quan nhà nước, các ĐVSN công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cơ quan nhà nước, các ĐVSN công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền
Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản, thu nhập
Thủ tục công khai Bản kê khai Cơ quan nhà nước, các ĐVSN công lập thuộc cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước
Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Cơ quan nhà nước, các ĐVSN công lập thuộc cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh
<<   <  1  2  >  >>