văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
20/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính Tải về
04/2008/TTLT-BTC-TTCP 04/01/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước Tải về
150/2007/TTLT-BTC-TTCP 14/12/2007 Thông tư hướng dẫn về chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước Tải về
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Tải về
2278/2007/QĐ-TTCP 24/10/2007 Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo Tải về
37/2007/NĐ-CP 09/03/2007 Nghị định quy định về Minh bạch tài sản, thu nhập Tải về
2151/2006/QĐ-TTCP 10/11/2006 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra Tải về
120/2006/NĐ-CP 20/10/2006 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng Tải về
107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách Tải về
76/2006/TT-BTC 22/08/2006 Thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
68/2006/NĐ-CP 18/07/2006 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP 23/05/2006 Thông tư liên tịch về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố Tải về
191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC 19/01/2006 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 9/8/2005 của thủ tướng chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên Tải về
48/2005/QH11 29/11/2005 Luật thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí 2005 Tải về
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 Tải về
1657/2005/QĐ-TTCP 06/09/2005 Quyết định ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra Tải về
202/2005/QĐ-TTg 09/08/2005 Quyết định quy định về phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên Tải về
99/2005/NĐ-CP 28/07/2005 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân Tải về
55/2005/NĐ-CP 25/04/2005 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ Tải về
<<  <  1  2  3  4  >  >>