văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
06/2011/TT-TTCP 19/05/2011 Thông tư Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" Tải về
03/2011-BNV-TTCP 06/05/2011 Thông tư liên tịch Quy định cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng Tải về
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải về
05/2011/TT-TTCP 10/01/2011 Thông tư quy định về phòng chống tham nhũng trong ngành Thanh tra Tải về
19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP 26/11/2010 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Tải về
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thanh tra năm 2010 Tải về
22/2010/QĐ-UBND 29/10/2010 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết Khiếu nại hành chính Tải về
3795/QĐ.UBND.KT 26/08/2010 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân tại tỉnh Nghệ An Tải về
04/2010/TT-TTCP 26/08/2010 Thông tư quy định về Quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Tải về
03/2010/TT-TTCP 16/07/2010 Thông tư quy định về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý sử dụng trang phục của Thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước Tải về
858/QĐ-TTg 14/06/2010 Phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân. Tải về
02/2010/TT-TTCP 02/03/2010 Thông tư Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra Tải về
04/2009/TTLT-BNV-BTC 24/12/2009 Thông tư Hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với CBCC đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành Tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm Tải về
01/2009/TT-TTCP 15/12/2009 Thông tư quy định Quy trình giải quyết tố cáo Tải về
1680/2009/TT-TTCP 17/07/2009 Thông tư quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi Tải về
2894/2008/QĐ-TTCP 23/12/2008 Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra Tải về
2861/2008/QĐ-TTCP 22/12/2008 Quyết định ban Quy chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra Tải về
04/2008/QĐ-BNV 17/11/2008 Quyết định ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra Tải về
1131/2008/QĐ-TTCP 18/06/2008 Quyết định ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC Tải về
20/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  >  >>