văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
477/QĐ-TTCP 28/06/2019 ​Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018​ Tải về
25/2018/QH14 25/06/2018 ​Luật Tố cáo năm 2018 Tải về
48/QĐ-TTCP 06/02/2018 Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017 Tải về
3218/QĐ-TTCP 29/12/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​ Tải về
01/2017/TT-TTCP 10/04/2017 Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"​(thay thế Thông tư số 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 của Thanh tra Chính phủ) Tải về
426/QĐ-TTCP 28/02/2017 ​Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ​ Tải về
03/2016/TT-TTCP 29/12/2016 ​Thông tư Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân​ Tải về
02/2016/TT-TTCP 20/10/2016 ​Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Tải về
01/2016/TT-TTCP 06/10/2016 ​Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra Tải về
1671/CT-TTCP 04/07/2016 ​Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - x Tải về
1426/QĐ-TTCP 06/06/2016 Quyết định phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"​ Tải về
08/2015/TT-TTCP 15/12/2015 Thông tư quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra Tải về
07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 25/11/2015 ​Thông tư liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra​​ Tải về
06/2015/TT-TTCP 21/10/2015 Thông tư Quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ​ Tải về
01/2015/TTLT-TTCP-BNV 16/03/2015 ​​Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng​​​ Tải về
02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 ​Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước​ Tải về
08/2014/TT-TTCP 24/11/2014 ​Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra Tải về
06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Thông tư quy định quy trình tiếp công dân​ Tải về
07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 ​Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Tải về
05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>