www.tt.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2) của Thanh tra Chính phủ.
Tải tài liệu tại đây

Xem tiếp...


 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
Một số điểm mới về bảo vệ người tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018

Nếu như Hiến pháp năm 1992 chỉ đề cập đến nghĩa vụ tôn trọng quyền con người, quyền công dân (Điều 50) thì Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận cả ba nghĩa vụ cơ bản của Nhà nước, đó là tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân (Điều 3, Điều 14). Trong đó, nghĩa vụ bảo vệ đòi hỏi Nhà nước phải chủ động đưa ra những biện pháp ngăn chặn sự vi phạm của bên thứ ba và xây dựng cơ chế phòng ngừa, xử lý những hành vi vi phạm. Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, cũng đồng thời khắc phục hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 đã đưa ra những quy định cụ thể, chi tiết nhằm bảo vệ một cách khả thi, kịp thời, hiệu quả người tố cáo và người thân của người tố cáo.

Một số kinh nghiệm của Ban Tiếp công dân Trung ương về công tác phối hợp trong xử lý các vụ việc đông người phức tạp

Trong thời gian qua, các địa phương đã có nhiều nỗ lực giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài còn nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng công dân khiếu kiện tụ tập đông người kéo đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trụ sở các cơ quan Trung ương có xu hướng gia tăng. Trong đó, một số đoàn đông người và công dân khiếu kiện chây ỳ mang theo băng rôn, khẩu hiệu và có hành vi manh động.

Sự chồng chéo về văn bản quy phạm pháp luật giữa thanh tra và kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm đến việc xử lý chồng chéo các hoạt động thanh tra, kiểm tra với hoạt động kiểm toán để tránh trùng lặp, chồng chéo. Một trong những biện pháp xử lý chồng chéo là phải tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về thanh tra, kiểm toán nhằm phát hiện các bất cập, chồng chéo của các VBQPPL để sửa đổi, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành VBQPPL về thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và kiểm toán theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan.

Một số vấn đề về liêm chính trong hoạt động công vụ

Ở Việt Nam, xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp thiết, đặc biệt khi nó được đặt trong bối cảnh nền công vụ ở Việt Nam với những mảng tối về tham nhũng vẫn chưa có dấu hiệu sáng sủa hơn sau rất nhiều nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị. Việc xây dựng và thực hiện liêm chính được tiếp cận như một giải pháp mang tính chủ động hơn, tạo dựng nền tảng đạo đức công vụ chắc chắn hơn như thể xây dựng một hệ thống miễn dịch cho nền công vụ trước sức tàn phá âm thầm nhưng gây ra tác hại rất lớn của tham nhũng.

Nghệ An: Xác định nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý là những giải pháp UBND tỉnh Nghệ An xác định, nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, trong giải quyết công việc củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp.

Xem tiếp...
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu