www.tt.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Nghệ An năm 2020"

Xem tiếp...


 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
Đánh giá chính sách trong Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, có nhiều cách tiếp cận khác nhau khi định nghĩa khái niệm chính sách công. Nếu như các quan niệm quốc tế tập trung theo hướng chính sách là sự lựa chọn, là quyết định, là hành động phản ứng của chính quyền trước các sự kiện, mối quan hệ xã hội thì các quan niệm ở Việt Nam lại thường bổ sung thêm khía cạnh thực hiện đường lối chính trị, mục tiêu của Đảng cầm quyền. Tuy có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về chính sách công, song chúng đều hàm chứa những nét đặc thù thể hiện bản chất của chính sách công, đó là: Chủ thể ban hành chính sách công là Nhà nước.

Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có khá nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý nhất là những quy định liên quan đến kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực nhà nước, chiếm đến ¼ số điều (24/96) của đạo luật này.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác PCTN

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực. Đạt được kết quả này là sự tổng hợp của nhiều nguyên nhân, và vai trò tất yếu phải kể đến đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với cơ quan Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác PCTN ở Việt Nam hiện nay.

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là vấn đề hệ trọng của quốc gia, đảm bảo sự tồn vong của chế độ. Nhận thức được điều này, ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” (Quy định 205). Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi tính cấp thiết của nó mà còn là kỳ vọng về một giải pháp hữu hiệu, một chế tài đủ mạnh nhằm ngăn chặn sự tha hóa, tham nhũng quyền lực trong công tác cán bộ.

Một số ý kiến để nâng cao chất lượng xác minh, giải quyết khiếu nại

Quyền khiếu nại, tố cáo được ghi nhận, là một trong các quyền cơ bản của công dân. Quyền khiếu nại, tố cáo có mối quan hệ chặt chẽ với các quyền cơ bản khác của công dân, bất kỳ sự vi phạm nào đối với quyền và nghĩa vụ của công dân cũng có thể dẫn tới khiếu nại, tố cáo. Đây là một quyền có tính chất chính trị và pháp lý của công dân, là một hình thức biểu hiện của dân chủ.

Xem tiếp...
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu